686 สีน้ำเงิน(มาร์ลิน)

Indoor, Satin Finish
Multi-Use
Fast Drying
safe on fresh flowers and Styrofoam™ brand foam