F81-03142 ฟลอร่าไลฟ์ อาหารดอกไม้ชนิดน้ำ 200 ใช้จัดเก็บสต๊อกและขนส่งดอกไม้ (ขวดปั๊ม 2.5แกลลอน)

คุณสมบัติและประโยชน์

  • ปรับสมดุลค่า pH ให้เหมาะสม และเพิ่มความเร็วในการลำเลียงน้ำของดอกไม้
  • ให้สารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งการเปิดตาก่อนกำหนดและการคอตกในดอกไม้
  • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงประสิทธิภาพควรจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องปกติหรือในตู้เย็น
  • ช่วยลดการสูญเสียดอกไม้และการปรับเครดิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
  • ผลิตภัณฑ์แบบน้ำแบบใส ใช้ได้กับดอกไม้ทุกสายพันธุ์

ปริมาณ 2.5 แกลลอน

 

รหัสสินค้า: F81-03142-00 หมวดหมู่: