3071 โอเอซิส การ์แลนด์ พร้อมตาข่าย (โอเอซิสไส้กรอกกลม)

คุณสมบัติและประโยขน์

  • ตาข่ายช่วยป้องกันไม่ให้กับดอกและที่แขวนได้รับความเสียหาย
  • สามารถตัดได้ง่ายตามความยาวที่ต้องการ
  • น้ำหนักเบา

ขนาด : 5 ซม. x 1,000 ซม. x 13 ซม.

รหัสสินค้า: 3071-00 หมวดหมู่: