230 สีทอง 14เคเมทัลลิค

ใช้ในร่ม, สดใส
ผิวเมทัลลิก
ปกปิดเร็ว
แห้งเร็ว
สีสว่าง