831 สเปรย์กากเพ็ชรสีทอง

ใช้ในร่ม เห็นทันที
ประกายทอง
ไม่อุดตัน
ปลอดภัยกับดอกไม้สด
ปราศจากกรด
ปลอดภัย