832 สเปรย์กากเพ็ชรสีเงิน

ใช้ในร่ม เห็นทันที
ประกายเงิน
ไม่อุดตัน
ปลอดภัยกับดอกไม้สด
ปราศจากกรด
ปลอดภัย